Villagrond van 9.330 m² met Zuid orïentatie op topligging "Rodedreef" te Schilde

Prijs: € 1 150 000 Rodedreef 51 2970 Schilde
Routebeschrijving
Gelegen aan een van de meest begeerde dreven in Schilde.
Dit perceel beschikt over een Zuidoriëntatie en beschikt momenteel over een nog te renoveren villa.
Met een totale oppervlakte van 9.600 m² en een straatbreedte van 53 meter geniet u maximaal van uw privacy.
De achterzijde geeft uitzicht op het Albertkanaal. Rust en privacy verzekerd. Verschillende mooie loofbomen en naaldbomen.

Momenteel staat er een vergunde villa op achteraan op het perceel, maar de mogelijkheid bestaat om een bouwvergunning aan te vragen voor de realisatie van een nieuwe villa.

Ideaal is de bestaande villa de basis van uw renovatieproject.

Info via dienst Ruimte gemeente Schilde:
Dit perceel is niet gelegen in een verkaveling, BPA of RUP, en volgens het gewestplan is dit ingekleurd als woonparkgebied waar bepaalde richtlijnen worden gehanteerd.
De doelstelling van woonparkgebied is vooral gericht op wonen in een groene omgeving; het niet-bebouwbare gedeelte dient aangelegd te worden met hoogstammig bomen (het bestaande moet bewaard ... worden). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceeloppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van terras, oprit, tuinpaden, zwembad, verharde grondoppervlakken. Let wel: waterdoorlatende materialen zoals kiezels, grastegels e.d. worden ook als verharding beschouwd.
De inplanting van de te bouwen constructies is van cruciaal belang en dient gelokaliseerd te worden op een plaats met de minste milieuschade zodat de meest waardevolle bestaande bomen of boszones behouden kunnen blijven. In dit geval dient een nieuwe woning ingeplant te worden op de plaats waar de huidige woning staat.

Verder worden hierbij volgende richtlijnen gehanteerd:
- Bestemming: enkel ééngezinswoningen
- de totale bebouwbare oppervlakte (hoofd- en bijgebouwen) bedraagt maximaal 10% van de perceeloppervlakte voor percelen groter dan 2.500 m².
- de totale verharde oppervlakte bedraagt aldus maximaal 10% van de totale perceeloppervlakte. Alle verhardingen dienen op ten minste 3 meter afstand van de perceelsgrenzen te blijven.
- hoofdgebouwen dienen op 5 meter van de zijdelingse perceelgrenzen ingeplant te worden, bijgebouwen op 3 meter.
- in de bouwvrije voortuinstrook (diepte 20 m) worden geen constructies toegestaan, met uitzondering van de strikt noodzakelijke toegangen;
- kroonlijsthoogte: 7 meter.
- maximale bouwdiepte: 20 meter
- voor losstaande bijgebouwen wordt een maximum aan 40m2 toegestaan op ten minste 3 m afstand van alle perceelgrenzen.
Lees meer Verberg